Prowadzenie trybu życia wolnego od tytoniu - bo mówimy tu nie tylko o byciu czynnym palaczem, ale i
o tzw. paleniu biernym - jest bardzo ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej. Ze względu na skalę problemu i jego skutki dla zdrowia publicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzi edukacyjną Kampanię „Nie spalaj się!#WUModa na niepalenie”, która ma na celu wykreowanie wśród Społeczności Akademickiej WUM mody na niepalenie, jak również rozpropagowanie wśród opinii publicznej idei zdrowego i aktywnego trybu życia bez papierosa.


Szczegółowe informacje o Kampanii „Nie spalaj się!” oraz baza wiedzy na temat palenia tytoniu dostępne są na stronie:
https://niespalajsie.wum.edu.pl/
oraz na profilu Fb Kampanii:
https://www.facebook.com/kampania.niespalajsie.wumodananiepalenie/