Sprawny WUM    

 

Badanie SPRAWNY WUM - SARS-COV-2

Zakład Rehabilitacji Wydziału Medycznego w ramach prowadzonego projektu „Sprawny WUM”, zaprasza pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do udziału w jego nowoutworzonym module „Sprawny WUM: SARS-CoV-2”. Badania będą dotyczyć osób, które przebyły udokumentowane zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i będą oceniały ewentualny wpływ przebytej choroby na wydolność statyczną i dynamiczną narządu ruchu, czyli równowagę ciała i chód. Badania ozdrowieńców zostaną przeprowadzone w Laboratorium Biomechaniki i Analizy Chodu Zakładu Rehabilitacji Wydziału Medycznego mieszczącego się w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM przy ul. Księcia Trojdena 2c.

Podczas badania, poprzedzonego wypełnieniem ankiety kwalifikacyjnej i  przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi zaleceniami epidemicznymi zostanie wykonany szereg nieinwazyjnych testów oceniających równowagę i chód za pomocą nowoczesnych urządzeń służących do obiektywnej diagnostyki czynnościowej- platformy do oceny równowagi i bieżnie do badania chodu. Po zakończeniu badania każdy z jego uczestników otrzyma odpowiedni raport, w którym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zostaną zapisane również wskazówki dotyczące dalszego postępowania. Wykrycie zaburzeń równowagi lub chodu, może pomóc w podjęciu decyzji o rozpoczęciu działań rehabilitacyjnych ukierunkowanych na poprawę sprawności fizycznej po przebytym zakażeniu wirusowym.

Kryteriami wyłączenia z udziału w badaniu są stwierdzone przed zakażeniem SARS-CoV-2: 

- zaburzenia równowagi
- zaburzenia chodu
- choroby powodujące zaburzenia równowagi i/lub chodu
- stany pourazowe, których następstwami są zaburzenia równowagi i chodu.

 Badania są nieinwazyjne, bezpieczne i bezpłatne.

Zgłoszenia można przesyłać na adres sprawny@wum.edu.pl

**********************************************************************************************************************************************************************

Badanie oceniające równowagę, jakość i wydolność chodu studentów i pracowników WUM prowadzi Zakład Rehabilitacji naszej uczelni

Zakład Rehabilitacji WUM wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Fizjoterapii rozpoczynając działalność naukowo-badawczą w nowo powstałym laboratorium biomechaniki i analizy chodu, zaprasza wszystkich pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do udziału w badaniu oceniającym równowagę oraz jakość i wydolność chodu.

Podczas badania zostanie wykonany szereg nieinwazyjnych testów oceniających równowagę ciała i chód na najnowocześniejszych urządzeniach wykorzystywanych do profesjonalnej diagnostyki czynnościowej. Po zakończeniu badania każdy z jego uczestników otrzyma odpowiedni raport, w którym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zostaną zapisane również wskazówki dotyczące dalszego postępowania. Wykrycie zaburzeń równowagi ciała lub asymetrii chodu, może pomóc w rozpoczęciu odpowiedniej profilaktyki, która zapobiegnie wystąpieniu ich niekorzystnych następstw, np. upadków.

Badania są nieinwazyjne, bezpieczne i bezpłatne.

Pracownicy Zakładu Rehabilitacji skontaktują się z zainteresowanymi w celu umówienia dogodnego terminu badania. Przewidywany czas całego badania to ok. 60 minut. Potrzebny jest wygodny strój i obuwie sportowe (koszulka, krótkie spodenki).

Miejsce: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym ul. ks. Trojdena 2c
Zapisy: e-mail: sprawny@wum.edu.pl
Oferta: dla studentów i pracowników WUM

Więcej informacji na temat projektu na stronie https://csr.wum.edu.pl/pl/zaklad-rehabilitacji-wydzialu-medycznego/projekt-sprawny-wum

Zapraszamy!