Partnerzy merytoryczni:

                                                                        

                    Zakład Żywienia Człowieka                                  Zakład Dietetyki Klinicznej                          Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
          Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego        Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego           Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
       
 
                  
                                                                                                                               

          Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii                 III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii          Studenckie Koło Naukowe Medycyny Stylu Życia
              II Wydziału Lekarskiego WUM                               Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego                Warszawsk
iego Uniwersytetu Medycznego               Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego                Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego                                              Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii WUM