Z przyjemnością informujemy, że Warszawski Uniwersytet Medyczny realizuje kampanię społeczną "WUModa na zdrowie", której celem jest edukacja i szeroko pojęta promocja zdrowia. W ramach akcji dzielimy się wiedzą specjalistyczną z wybranych obszarów medycyny oraz staramy się rozpropagować wśród naszej Społeczności Akademickiej, zarówno postawy sprzyjające utrzymaniu zdrowia, jak i zachowania poprawiające jakość życia. Za modą na zdrowie zawsze warto podążać!


  Idea Kampanii opiera się na 3 filarach 

Pierwszym z nich jest zdrowy styl życia. Naszym działaniom w tym obszarze przyświeca hasło "Dbam o siebie - to łatwe!". Pragniemy zwrócić uwagę przede wszystkim na profilaktykę. We wszelkich poczynaniach ukierunkowanych na prewencję wspierają nas eksperci, którzy przygotują zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia.

Kolejny filar to dietetyka. Razem ze specjalistami i studentami promujemy zdrowe odżywianie i dbałość o utrzymanie właściwej masy ciała jako elementu profilaktyki zdrowotnej i czynnika dobrego samopoczucia. Poprzez porady, warsztaty i akcje chcemy uzmysłowić odbiorcom, że w przypadku diety nie ma miejsca na przypadkowość, a świadomość konsumencka daje ogromne profity. Liczymy, że każdy, kto włączy się w nasze kampanijne działania, uzyska wiedzę na temat tego, co w jego przypadku znaczy jeść zdrowo. Zgodnie z hasłem "Jem zdrowo - to smaczne!" pokazujemy, że dobra dieta może mieć nie tylko walory odżywcze, ale i smakowe.

Trzecim filarem jest aktywność fizyczna. Nasi pracownicy, doktoranci i studenci mogą korzystać z propozycji, których wspólnym mianownikiem jest ruch. Nawiązując do hasła "Ruszam się - to przyjemne!" chcemy przekonać, że sprawność fizyczna może dać dużą satysfakcję i jest nie tylko dla wybranych. Szeroka oferta ćwiczeń fizycznych - od tych za biurkiem po te wykonywane na hali sportowej czy na łonie natury pozwoli każdemu znaleźć coś dla siebie.


Zapraszamy wszystkich członków naszej uczelnianej społeczności do włączenia się w kampanię!

   Niech w tym sezonie najbardziej trendy BĘDZIE ZDROWIE!