Aktualności

Narodowy Dzień Sportu z MUW on BIKE

Sekcja Kolarska AZS WUM on BIKE zaprasza zainteresowanych kolarzy szosowych, zarówno tych jeżdżących rekreacyjnie, jak i sportowo, na wspólny przejazd z okazji Narodowego Dnia Sportu.

Wyjazd 19 września br. o godz. 10.15, spod budynku Rektoratu WUM - ul. Żwirki i Wigury 61.
Przejazd planowany jest w ramach Narodowego Dnia Sportu.

Organizatorzy zapowiadają przejazd spokojny, bez ścigania się!

Proponowana trasa - https://www.alltrails.com/explore/map/nds-z-muw-on-bike-59bcda7?u=m&fbclid=IwAR1AL9eY7qzjeNDFekv8V5n-rio2ub--_rKbYs2GA09r05XMSnaqJ3kqV_s

Szczegóły w wydarzeniu https://www.facebook.com/events/1199291837122118/

BIiP: 18.09.20

Zapraszamy do wypełnienia ankiety "Jakość i bezpieczeństwo żywności w Polsce"

Pracownicy Wydziału Nauk o zdrowiu oraz specjaliści z agencji PR Hub zapraszają do udziału w ogólnopolskim badaniu dotyczącym żywności, którego celem jest poznanie opinii Polaków na temat jakości i bezpieczeństwa żywności dostępnej w naszych sklepach. Zależy im także na poznaniu poglądów dotyczących funkcji
i roli żywności w naszym życiu.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety „Jakość i bezpieczeństwo żywności w Polsce” umieszczonej pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec_I20SsGavIBiotNRfoE_UvKStlQweACrhxvdnbnORj7s-g/viewform?fbclid=IwAR1JSNk6BtK3AjqY4G2pq93kweVoIixvhUSg23O5pBdbcDPFAMjtjoYFsDo

Uwaga!

Udział w niniejszym badaniu jest całkowicie dobrowolny, a gromadzone w jego przebiegu dane nie będą zawierać żadnych danych osobowych, które pozwalałyby na identyfikację uczestnika. Każdemu uczestnikowi badania na jego życzenie przysługuje także prawo do wglądu w treść raportu końcowego, który powstanie
w oparciu o zebrane dane.

Kontakt: zakladdydaktyki@wum.edu.pl

BIiP: 14.09.2020

30 mln na badania dedykowane pacjentom z ostrą niewydolnością serca

Rusza badanie kliniczne zainicjowane przez naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dedykowane pacjentom z ostrą niewydolnością serca. Projekt uzyskał dofinansowanie Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo–rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych. Wartość wsparcia to ponad 30 mln zł. 

Ostra niewydolność serca, zwłaszcza niewydolność ze znacznie upośledzoną funkcją serca jest rosnącym problemem zdrowia publicznego. Obecnie według szacunków aż 63 miliony ludzi na całym świecie jest dotkniętych tym problemem, z czego 1 milion w Polsce. Ponowne przyjęcia do szpitala z powodu zaostrzenia przebiegu choroby pozostają̨ stałym wyzwaniem w opiece nad pacjentem z niewydolnością serca. Pomimo poprawy tej sytuacji, nadal ponad połowa pacjentów jest przyjmowana ponownie z powodu pojawienia się objawów niewydolności serca w ciągu 6 miesięcy od ostatniego epizodu zaostrzenia.

Hospitalizacja z powodu niewydolności serca jest wskaźnikiem szczególnie niekorzystnego rokowania i z wysokiej śmiertelności po wypisaniu ze szpitala. Hospitalizacje są kosztowne dla świadczeniodawców i stanowią ponad połowę kosztów związanych z leczeniem niewydolności serca.

Ponadto, dotychczasowe badania nie wykazały, że stosowane metody leczenia ostrej niewydolności serca zmniejszają śmiertelność. Obecne leczenie pozwala na złagodzenie objawów, ale nie wpływa na długość życia i rokowanie pacjenta. Ze względu znaczące ryzyko związane z zbyt słabą i nieefektywną pracą serca, istnieje niezaspokojone zapotrzebowanie na terapie modyfikujące przebieg choroby, które mają bezpośredni wpływ na samopoczucie pacjenta bez skutków ubocznych.

Dotychczasowe dane sugerują, że leki stosowane u pacjentów z cukrzycą typu 2, zmniejszają ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Leki te zmniejszyły również ryzyko wystąpienia niewydolności serca o 30% i spowodowały istotne 35% względne zmniejszenie ryzyka w hospitalizacji z powodu jego niewydolności, a korzystne efekty obserwowane w grupach pacjentów stosujących wydają się występować bardzo szybko po rozpoczęciu leczenia.

"Coraz więcej danych wskazuje na bezpośredni wpływ tej grupy leków na mięsień sercowy. Zakładamy, że inhibitory SGLT-2 poprawiają̨ rokowanie pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrej niewydolności serca poprzez zmniejszenie występowania złożonego punktu końcowego związanego ze śmiertelnością̨ z przyczyn sercowo-naczyniowych i hospitalizacji z powodu niewydolnością serca." – podsumowują badacze prof. Jolanta Siller-Matula i prof. Marek Postuła z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM.

Badanie kliniczne EMPATHY realizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w międzynarodowym konsorcjum zostanie przeprowadzone w populacji pacjentów z ostrą niewydolnością serca, w celu porównania wpływu na rokowanie dwóch leków przeciwcukrzycowych z grupy inhibitorów SGLT-2 oraz placebo.

Badanie będzie prowadzone w 12 ośrodkach kardiologicznych w całym kraju, a włączonych zostanie ponad 1400 pacjentów. Dodatkowo zaplanowano przeprowadzenie badania wielu biomarkerów  w celu określenia molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za efekt terapeutyczny badanych leków oraz ich wpływ na przebieg kliniczny.

Badanie zostało zaprojektowane przez zespół naukowców z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Jolantę Siller-Matulę, która jest głównym badaczem oraz prof. Marka Postułę. W skład Komitetu naukowego badania wchodzą także: prof. dr hab. n med. Krzysztof J. Filipiak, I Katedra i Klinika Kardiologii WUM, prof. dr. Harald Sourij, Division of Endocrinology and Diabetology Department of Internal Medicine Medical, University of Graz, Austria, prof. dr Dirk von Lewinski, Division of Cardiology Department of Internal Medicine Medical, Medical University of Graz, Austria, dr hab. med. Łukasz Małek, Instytut Kardiologii w Warszawie, prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski, Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

 


prof. Jolanta Siller-Matula (fot. A. Stadlmann)         prof. Marek Postuła (fot. Archiwum własne prof. M. Postuły)

Źródło: ABM

Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia zaprasza na kolejną edycję Kongresu

Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia wraz z III Kliniką Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM, SKN Medycyny Stylu Życia WUM - naszymi partnerami oraz Szkołą Zdrowia Publicznego CMKP zaprasza na Kongres Medycyny Stylu Życia, który odbędzie się w dniach  12-13 grudnia br. Jego hasłem przewodnim będzie  „Żywność – Planeta - Zdrowie” zainspirowane tytułem raportu opublikowanego przez EAT-Lancet.

W programie:

DZIEŃ 1:

MSŻ W PRAKTYCE
• seria interdyscyplinarnych warsztatów
• sesja wykładowa prezentująca wybrane programy MSŻ w praktyce klinicznej oraz przykłady działań systemowych w różnych państwach
• sesja doniesień ustnych

DZIEŃ 2:

ŻYWNOŚĆ – PLANETA - ZDROWIE
• sesja wykładowo-dyskusyjna „Żywność. Planeta. Zdrowie” poświęcona raportowi EAT-Lancet z udziałem ekspertów zagranicznych
• sesja nt. psychologii zmian zachowań zdrowotnych
• kameralne sesje tematyczne - MSŻ w: medycynie rodzinnej, pediatrii, internie

Szczegóły w wydarzeniu https://www.facebook.com/events/518476232354672/

BIiP: 19.08.2020

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem o nazwie etazen

Główny Inspektor Sanitarny wydał oświadczenie publiczne dotyczące pojawienia się na rynku nowego, bardzo niebezpiecznego narkotyku należącego do grupy opioidów – pod nazwą etazen. Narkotyk ten pojawia się jako szary proszek o wysokim stężeniu czystej substancji  lub pod postacią suszu do palenia, liquidu do e-papierosa oraz sprayu donosowego. Jest opioidem o silnych właściwościach toksycznych, przyjmuje się, że 60 razy mocniejszym niż morfina. https://gis.gov.pl/aktualnosci/ostrzezenie-publiczne-bardzo-niebezpieczny-narkotyk-etazen/

BIiP: 16 lipca 2020 r.

Strony