Aktualności

Sprawdź swoją kondycję fizyczną podczas Testu Coopera

20 października, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych do sprawdzenia swojej  kondycji fizycznej
w Warszawskim Teście Coopera. Wystarczy w ciągu 12 minut pokonać jak największą dla siebie odległość, a dowiemy się jaki jest stan naszej kondycji.

Test Coopera to próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców. Celem Testu jest określenie maksymalnej wydolności tlenowej (tzw. pułap tlenowy V02max), która jest wyznacznikiem kondycji fizycznej. Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci określa się na podstawie pokonanego dystansu.

Zapisy internetowe na www.testcoopera.pl


BIiP: 17.10.2018

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci prowadzone w wodzie metodą Halliwick

Fundacja Rozwoju WUM we współpracy ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM zapraszają na zajęcia prowadzone przez Instruktorów Koncepcji Halliwick. Zajęcia dedykowane są dzieciom z różnymi schorzeniami takimi jak: Zespół Downa, ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, MPD i inne choroby nerwowe oraz nerwowo-mięśniowe.

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia wszystkich osób uczestniczenia w zabawach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania. Zajęcia prowadzone tą metodą odbywają się w grupach, ale każdy pływak ma swojego indywidualnego instruktora. W terapii wykorzystywane są różne formy aktywności w wodzie, przede wszystkim zabawy i gry, mające na celu przystosowanie psychiczne do środowiska wodnego, naukę kontroli oddechu, zachowania równowagi, a także swobodnego poruszania się w wodzie.

Więcej informacji na stronie: http://fundacjarozwojuwum.pl/zajecia-terapeutyczne-dla-dzieci-prowadzone...

Wszyscy zainteresowani proszeni są o wysłanie zgłoszeń najpóźniej do 15.10.2018r. na adres: fundacja.rozwoju@wum.edu.pl

BIiP: 09.10.2018

Zajęcia rehabilitacyjne dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Fundacja Rozwoju WUM zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Zajęcia rehabilitacyjne dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. W jego ramach można zgłaszać się na zajęcia: „Zdrowy kręgosłup metodą FMS (Functional Movement System) oraz „Zdrowy kręgosłup metodą Pilates”, które będą prowadzone w CSR przez pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM: mgr Kingę Klaś-Pupar i mgr Annę Sobianek. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane są do dnia 7 października pod adresem warsztaty.zdrowia@wum.edu.pl. Szczegóły dotyczące kosztu zajęć, terminów i opisów znajdziecie na stronie http://fundacjarozwojuwum.pl/projekt-zajecia-rehabilitacyjne-dla-pracownikow-warszawskiego-uniwersytetu-medycznego-2/

BIiP: 03.10.2018

7 Europejski Kongres Exercise is Medicine

Już w najbliższy weekend, 21-23 września w murach naszej Uczelni zagości 7 Europejski Kongres Exercise is Medicine, który objął honorowym patronatem JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś,

W ramach kongresu odbędą się 4 wydarzenia:

  • 7th European Initiative for Exercise is Medicine Congress
  • 1st European Medical Fitness Convention
  • 1st Medical Fitness Workshops 
  • Spacer po Zdrowie - Zaproś swojego Lekarza

Kongres skierowany jest do lekarzy, trenerów, fizjoterapeutów, dietetyków i psychologów raz studentów tych kierunków https://www.exerciseismedicine.org/poland/?l=10

Serdecznie zapraszamy!

BIiP: 20.09.2018

Paweł Koczkodaj, ekspert WUModa na zdrowie członkiem EHP!Paweł Koczkodaj, doktorant na Wydziale Nauki o Zdrowiu naszej uczelni został właśnie wybrany na członka European Health Parliament (EHP) w Brukseli. W ramach swoich zadań będzie odpowiedzialny za zagadnienia prewencji antynowotworowej.


Celem EHP jest spotkanie z kluczowymi interesariuszami i wymiana pomysłów z urzędnikami UE, członkami Parlamentu Europejskiego, organizacjami pozarządowymi, mediami i zainteresowanymi obywatelami, w celu przedstawienia zaleceń ukierunkowanych na politykę. Opracowane rozwiązania zostaną zaprezentowane na ostatniej sesji plenarnej EHP
i udostępnione decydentom oraz społeczności opieki zdrowotnej w całej UE28. Ostatecznym celem jest wdrożenie propozycji przez Komisję Europejską i / lub jakikolwiek inny rząd krajowy jako ewentualną inicjatywę ustawodawczą.
BIiP: 11.09.2018

Strony