Aktualności

Dziś znów rozdajemy jabłka!

W ramach kampanijnego „Owocowego dzień dobry” częstujcie się jabłkami i zacznijcie dzień owocowym akcentem! Smacznego! Smile

BiiP:24.04.2018

I Ogólnopolski Kongres Medycyny Stylu Życia

W dniach 21-22 kwietnia odbył się I Ogólnopolski Kongres Medycyny Stylu Życia - interdyscyplinarne wydarzenie, skierowane do studentów i absolwentów wszystkich kierunków medycznych, jak również do osób chcących poznać znaczenie zdrowego stylu życia w prewencji i leczeniu najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Organizatorami konferencji byli: III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Studenckie Koło Naukowe Medycyny Stylu Życia.

Pierwszy dzień kongresu poświęcony był zdrowiu publicznemu, sytuacji epidemiologicznej w Polsce, wpływowi odżywiania na zdrowie Polaków, aktywności fizycznej oraz telemedycynie i nowoczesnym technologiom w medycynie stylu życia. Ponadto, prelegenci skupili się na omówieniu kwestii otyłości – zarówno w zakresie epidemiologii i strategii postępowania w jej leczeniu, aktywności fizycznej w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego, jak i aktywności zalecanej seniorom i kobietom w ciąży, największym mitom dietetycznym, żywieniu w chorobach sercowo-naczyniowych i cukrzycy oraz roli diety w prewencji antynowotworowej.

Drugi dzień organizatorzy zadedykowali pacjentom zmagającym się z różnego typu schorzeniami cywilizacyjnymi. W jego trakcie omówiono kilka istotnych dla pacjentów obszarów, w tym: zdrowia psychicznego, znaczenia szczepień ochronnych, zanieczyszczenia środowiska i wpływie smogu na zdrowie oraz picia alkoholu i palenia tytoniu w kontekście wyzwań zdrowia publicznego.

Kongresowi towarzyszył szereg zajęć warsztatowych z zakresu wspólnego gotowania, aktywności fizycznej i motywacji do rzucenia palenia.

Dwudniowe spotkanie zakończyło się sesja plakatową i panelem dyskusyjnym na temat przyszłości medycyny stylu życia i możliwości wprowadzania jej do systemu ochrony zdrowia i edukacji medycznej.

Fot. Marek Kołaszewski, Dział Fotomedyczny
Fot. Sonia Dębek

BiiP: 24.04.2018

Schodami szybciej, zdrowiej i aktywniej! Take the stairs: it's healthier, fitter, faster!

Dziś zachęcamy do chodzenia po schodach!
Razem z AZS WUM oraz naszymi studentami chcemy Was przekonać do tego, że to proste i zdrowe! A dodatkowo spalamy mnóstwo kalorii i uwalniamy endorfiny, które poprawiają nam nastrój!

Spróbujcie w trakcie dnia jak najmniej korzystać z windy i wybierzcie schody – sami przekonacie się, ile zyskacie!

BIiP: 23.04.2018

XII Wiosna z Fizjoterapią

20 kwietnia w Centrum Dydaktycznym WUM odbyła się XII edycja Wiosny z Fizjoterapią – Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej. Tematem przewodnim wydarzenia były fizjoterapia w medycynie i sportowej i sporcie oraz aktualne kierunki fizjoterapii i rehabilitacji. Organizatorzy – SKN Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii oraz II Wydział Lekarski - przewidzieli również sesję tematów wolnych.

Konferencję rozpoczął wykład inauguracyjny "Medycyna w służbie sportu (?) - jak to rozumiem?" wygłoszony przez prof. dr. hab. med. Artura Mamcarza - kierownika III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii. Następnie z wykładem jubileuszowym „Jubileusz 80-lecia medycyny sportowej w Polsce” wystąpił dr n. med. Andrzej Bugajski z Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

W I sesji poświęconej fizjoterapii w medycynie sportowej i sporcie poruszono m.in. temat wpływu rolowania na regenerację powysiłkową, Indeksowi Sprawności Fizycznej czy porównaniu sportów walki na przykładzie judo i karate Shorin-ryu.

Sesję II, dotyczącą aktualnych kierunków rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji, poprzedził wykład „Mistrza” – dr Tomasz Stengert z Instytutu i Kliniki McKenziego w Poznaniu omówił temat "Zastosowanie metody McKenziego w fizjoterapii pacjentów z dysfunkcjami przeciążeniowymi narządu ruchu związanymi z uprawianiem sportu". Następnie podjęto kwestie m.in. aktywności mięśnia brzucha u osób trenujących i nietrenujących z wykorzystaniem Rehabilitative Ultrasound Imaging, oceny wpływu techniki rolowania i FDM na funkcję odcinka szyjnego kręgosłupa, czy wpływu przebytego urazu kończyny dolnej na długość drogi środka ciężkości.
Tematy wolne, stanowiące sesję III, dotyczyły wpływu wybranych parametrów funkcjonalnych przepony na utrzymywanie równowagi statycznej ciała, oceny poziomu równowagi kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi w oparciu o kliniczne testy funkcjonalne, czy porównanie napięć mięśniowych między kobietami i mężczyznami o podobnym stanie emocjonalnym, zdrowotnym i wskaźniku BMI.

Następnie zaproszeni eksperci wzięli udział w dyskusji okrągłego stołu, w tracie której zajęli się rolą, zadaniami oraz miejscem fizjoterapii we współczesnym sporcie.

Całemu wydarzeniu towarzyszył konkurs prac - studencka sesja plakatowa. Uczestnicy prezentowali również swoje prace w trzech konkursowych sesjach ustnych: „Fizjoterapia w medycynie sportowej i sporcie”, „Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji” i „Sesji Tematów Wolnych”. Spośród zaprezentowanych prac Rada Naukowa wyłoniła siedmiu laureatów, została przyznana także Nagroda Publiczności.

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

BiiP: 24.04.2018

I Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej

19 kwietnia br. odbył się I Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej – integralna część X Warszawskich Dni Nauki o Żywieniu Człowieka. Głównym organizatorem wydarzenia był Zakład Dietetyki Klinicznej. Sympozjum poświęcono roli dietetyki w transplantologii i nefrologii. Składało się z trzech sesji tematycznych oraz Multimedialnej Sesji Plakatowej połączonej z konkursem prac.

Ważną częścią programu było żywienie po transplantacji wątroby lub nerki, a wśród poruszanych zagadnień znalazły się te dotyczące zmian w życiu pacjentów poddanych transplantacjom, zależności między otyłością a przeszczepianiem narządów, wpływu niedożywienia na leczenie chorych po przeszczepieniu narządów, zasad prawidłowego żywienia pacjentów po transplantacji oraz żywienia po operacjach bariatrycznych.

W drugiej części spotkania prelegenci poruszyli takie jak: wpływ otyłości i niedożywienia na schorzenia nerek, rola diety w progresji przewlekłej choroby nerek, niedożywienie białkowo-kaloryczne charakterystyczne dla chorób nefrologicznych, badanie metabolizmu białka przy użyciu izotopów stałych, miejsce preparatów niskobiałkowych w jadłospisie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz praktyczne aspekty doboru produktów spożywczych i technik kulinarnych w okresie przeddializacyjnym i w czasie dializ.

Ostatnia z sesji tematycznych była poświęcona dylematom, przed jakimi stają dietetycy. Wykładowcy próbowali odpowiedzieć na pytania: „Czy potrafimy dobrać dietę dla osób z zespołem MONW?”, „Co z kwasami tłuszczowymi nasyconymi? Ograniczać czy nie?” oraz „Jak ocenić zapotrzebowanie na energię w różnych sytuacjach klinicznych?” Konferencja zakończyła się rozstrzygnięciem konkursu w ramach sesji plakatowej.

BIiP: 23.04.2018

Fot. Wanda Widomska, Dział Fotomedyczny WUM

Strony