Aktualności

XII Wiosna z Fizjoterapią

20 kwietnia w Centrum Dydaktycznym WUM odbyła się XII edycja Wiosny z Fizjoterapią – Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej. Tematem przewodnim wydarzenia były fizjoterapia w medycynie i sportowej i sporcie oraz aktualne kierunki fizjoterapii i rehabilitacji. Organizatorzy – SKN Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii oraz II Wydział Lekarski - przewidzieli również sesję tematów wolnych.

Konferencję rozpoczął wykład inauguracyjny "Medycyna w służbie sportu (?) - jak to rozumiem?" wygłoszony przez prof. dr. hab. med. Artura Mamcarza - kierownika III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii. Następnie z wykładem jubileuszowym „Jubileusz 80-lecia medycyny sportowej w Polsce” wystąpił dr n. med. Andrzej Bugajski z Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

W I sesji poświęconej fizjoterapii w medycynie sportowej i sporcie poruszono m.in. temat wpływu rolowania na regenerację powysiłkową, Indeksowi Sprawności Fizycznej czy porównaniu sportów walki na przykładzie judo i karate Shorin-ryu.

Sesję II, dotyczącą aktualnych kierunków rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji, poprzedził wykład „Mistrza” – dr Tomasz Stengert z Instytutu i Kliniki McKenziego w Poznaniu omówił temat "Zastosowanie metody McKenziego w fizjoterapii pacjentów z dysfunkcjami przeciążeniowymi narządu ruchu związanymi z uprawianiem sportu". Następnie podjęto kwestie m.in. aktywności mięśnia brzucha u osób trenujących i nietrenujących z wykorzystaniem Rehabilitative Ultrasound Imaging, oceny wpływu techniki rolowania i FDM na funkcję odcinka szyjnego kręgosłupa, czy wpływu przebytego urazu kończyny dolnej na długość drogi środka ciężkości.
Tematy wolne, stanowiące sesję III, dotyczyły wpływu wybranych parametrów funkcjonalnych przepony na utrzymywanie równowagi statycznej ciała, oceny poziomu równowagi kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi w oparciu o kliniczne testy funkcjonalne, czy porównanie napięć mięśniowych między kobietami i mężczyznami o podobnym stanie emocjonalnym, zdrowotnym i wskaźniku BMI.

Następnie zaproszeni eksperci wzięli udział w dyskusji okrągłego stołu, w tracie której zajęli się rolą, zadaniami oraz miejscem fizjoterapii we współczesnym sporcie.

Całemu wydarzeniu towarzyszył konkurs prac - studencka sesja plakatowa. Uczestnicy prezentowali również swoje prace w trzech konkursowych sesjach ustnych: „Fizjoterapia w medycynie sportowej i sporcie”, „Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji” i „Sesji Tematów Wolnych”. Spośród zaprezentowanych prac Rada Naukowa wyłoniła siedmiu laureatów, została przyznana także Nagroda Publiczności.

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

BiiP: 24.04.2018

I Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej

19 kwietnia br. odbył się I Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej – integralna część X Warszawskich Dni Nauki o Żywieniu Człowieka. Głównym organizatorem wydarzenia był Zakład Dietetyki Klinicznej. Sympozjum poświęcono roli dietetyki w transplantologii i nefrologii. Składało się z trzech sesji tematycznych oraz Multimedialnej Sesji Plakatowej połączonej z konkursem prac.

Ważną częścią programu było żywienie po transplantacji wątroby lub nerki, a wśród poruszanych zagadnień znalazły się te dotyczące zmian w życiu pacjentów poddanych transplantacjom, zależności między otyłością a przeszczepianiem narządów, wpływu niedożywienia na leczenie chorych po przeszczepieniu narządów, zasad prawidłowego żywienia pacjentów po transplantacji oraz żywienia po operacjach bariatrycznych.

W drugiej części spotkania prelegenci poruszyli takie jak: wpływ otyłości i niedożywienia na schorzenia nerek, rola diety w progresji przewlekłej choroby nerek, niedożywienie białkowo-kaloryczne charakterystyczne dla chorób nefrologicznych, badanie metabolizmu białka przy użyciu izotopów stałych, miejsce preparatów niskobiałkowych w jadłospisie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz praktyczne aspekty doboru produktów spożywczych i technik kulinarnych w okresie przeddializacyjnym i w czasie dializ.

Ostatnia z sesji tematycznych była poświęcona dylematom, przed jakimi stają dietetycy. Wykładowcy próbowali odpowiedzieć na pytania: „Czy potrafimy dobrać dietę dla osób z zespołem MONW?”, „Co z kwasami tłuszczowymi nasyconymi? Ograniczać czy nie?” oraz „Jak ocenić zapotrzebowanie na energię w różnych sytuacjach klinicznych?” Konferencja zakończyła się rozstrzygnięciem konkursu w ramach sesji plakatowej.

BIiP: 23.04.2018

Fot. Wanda Widomska, Dział Fotomedyczny WUM

X Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka za nami

18 kwietnia w Centrum Dydaktycznym WUM odbyła się X – jubileuszowa - edycja Warszawskich Dni o Żywieniu Człowieka. Organizatorami wydarzenia był Zakład Żywienia Człowieka WUM we współpracy z Komitetem Nauki o Żywieniu Człowieka PAN i Polskim Towarzystwem Nauk Żywieniowych - Oddział Warszawski.

W programie konferencji omówiono najważniejsze współczesne problemy żywienia człowieka. Dużo miejsca poświęcono probiotykom i ich faktycznym korzyściom dla zdrowia, roli diety w kształtowaniu zdolności poznawczych, znaczeniu aktywności fizycznej w profilaktyce sercowo-naczyniowej i ogólnym utrzymaniu dobrego stanu zdrowia oraz obowiązującym standardom diagnostyki alergii pokarmowej. Eksperci porównali nowe trendy żywieniowe ze starymi schematami odżywiania, podkreślili dobroczynne oddziaływanie na zdrowie człowieka produktów zaliczanych do tzw. „superfoods”.

Drugą część spotkania poświęcono potrzebie zmian w diecie seniorów w kontekście zjawiska starzenia się społeczeństw, przypomniano o roli śniadań w podstawowych zasadach prawidłowego żywienia człowieka oraz pokazano fakty i mity związane ze spożywaniem soków w codziennej diecie.

W części warsztatowej można było skorzystać z poczęstunku przygotowanego na bazie zdrowych produktów lub poddać się badaniom antropometrycznym ciała.

Spotkanie zakończyło się sesją plakatową, w której zaprezentowano prawie 30 prac poruszających szeroki spektrum problemów żywieniowych człowieka.

BIiP: 19.04.2018

Fot. Jarosław Oktaba, Dział Fotomedyczny WUM

Zacznijcie dzień od porcji zdrowia - poczęstujcie się jabłkiem!

W ramach akcji „Owocowe dzień dobry” zapraszamy Was serdecznie do częstowania się pysznymi jabłkami, które raz w tygodniu będą na Was czekały przy wejściach do Rektoratu, Centrum Dydaktycznego i Centrum Biblioteczno-Informacyjnego. Smacznego!

BIiP: 18.04.2018

Dobroczynne właściwości oleaceiny w oliwie z oliwek

Oleaceina zawarta w oliwie z oliwek może przeciwdziałać udarom mózgu i zawałom serca. O tym jaki rodzaj oliwy wybierać, by zawierała oleaceinę oraz o jej niezwykłych właściwościach zdrowotnych mówi prof. Marek Naruszewicz z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii dla Newseria Lifestyle, 11.04.2018BIiP: 17.04.2018

Strony