Warszawski Uniwersytet Medyczny podejmuje działania edukacyjne w zakresie promocji zdrowia. Platformą tych działań jest Kampania "WUModa na zdrowie". Na stronie www i Facebooku kampanii dzielimy się wiedzą specjalistyczną z wybranych obszarów medycyny. W ramach kampanii staramy się także rozpropagować wśród Społeczności akademickiej WUM, zarówno postawy sprzyjające utrzymaniu zdrowia, jak i zachowania poprawiające jakość życia.


  Idea Kampanii opiera się na 3 filarach 

Pierwszym z nich jest zdrowy styl życia. Naszym działaniom w tym obszarze przyświeca hasło "Dbam o siebie - to łatwe!". Pragniemy zwrócić uwagę w tym filarze przede wszystkim na profilaktykę. We wszelkich poczynaniach ukierunkowanych na prewencję wspierają nas eksperci, którzy przygotowali zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia.

Kolejny filar to dietetyka. Razem ze specjalistami i studentami promujemy zdrowe odżywianie i dbałość o utrzymanie właściwej masy ciała jako elementu profilaktyki zdrowotnej i czynnika dobrego samopoczucia. Poprzez porady, warsztaty i akcje staramy się uzmysłowić odbiorcom, że w przypadku diety nie ma miejsca na przypadkowość, a świadomość konsumencka daje ogromne profity. Liczymy, że każdy, kto włączy się w nasze kampanijne działania, uzyska wiedzę na temat tego, co w jego przypadku znaczy jeść zdrowo. Zgodnie z hasłem "Jem zdrowo - to smaczne!" pokazujemy, że dobra dieta może mieć nie tylko walory odżywcze, ale i smakowe.

Trzecim filarem jest aktywność fizyczna. Nasi pracownicy, doktoranci i studenci korzystają z propozycji, których wspólnym mianownikiem jest ruch. Nawiązując do hasła "Ruszam się - to przyjemne!" przekonujemy, że sprawność fizyczna może dać dużo satysfakcji i jest nie tylko dla wybranych. Szeroka oferta ćwiczeń fizycznych - od tych za biurkiem po te wykonywane na hali sportowej czy na łonie natury pozwoli każdemu znaleźć coś dla siebie.


Zapraszamy wszystkich członków naszej uczelnianej społeczności do korzystania z materiałów publikowanych na www i Facebooku kampanii

   Niech w tym sezonie najbardziej trendy BĘDZIE ZDROWIE!