KONTAKT    


Biuro Informacji i Promocji

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
e-mail: biip@wum.edu.pl

Zakład Żywienia Człowieka: http://zzc.wum.edu.pl/

Zakład Dietetyki Klinicznej: http://zdk.wum.edu.pl/

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: http://swfis.wum.edu.pl/

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego: http://zakladrehabilitacji.wum.edu.pl/

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii: http://www.interforestclinic.wum.edu.pl/

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego: http://www.msizp.wum.edu.pl/

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii: http://www.pneumonologia.wum.edu.pl/

Studenckie Koło Naukowe Medycyny Stylu Życia: https://www.facebook.com/lifestyle.wum/

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii: https://www.facebook.com/sknfizjoterapiiwum/

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego WUM: http://www.azs.wum.edu.pl/