Partnerzy merytoryczni:

                                                                        

                    Zakład Żywienia Człowieka                                  Zakład Dietetyki Klinicznej                          Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
          Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego        Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego           Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


       
 
                  
                                                                                                                               

          Zakład Rehabilitacji                                               III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii          Studenckie Koło Naukowe Medycyny Stylu Życia
  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego                   Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego                Warszawsk
iego Uniwersytetu Medycznego


                             
                 

UK Akademickiego Związku Sportowego         Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego          Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
                                                                       
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego                                Pneumonologii i Alergologii
                                                                                                                                                                           Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego                                                                                                   

                  Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii               Studenckie Koło Żywienia Człowieka             Studenckie Koło Naukowe Dietetyków
             Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego        Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego     Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
                                                                                                                                              

                   Zakład Biologii Medycznej                                  Studenckie Koło Agar                                   SKN Farmacja i Prawo WUM- Fight the Fakes      
    Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego           Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego               Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego