Partnerzy merytoryczni:

                                                                        

                    Zakład Żywienia Człowieka                                  Zakład Dietetyki Klinicznej                          Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
          Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego        Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego           Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


       
 
                  
                                                                                                                               

          Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii                 III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii          Studenckie Koło Naukowe Medycyny Stylu Życia
              II Wydziału Lekarskiego WUM                               Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego                Warszawsk
iego Uniwersytetu Medycznego


                             
                 

UK Akademickiego Związku Sportowego         Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego          Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
                                                                       
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego                                Pneumonologii i Alergologii
                                                                                                                                                                           Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego                                                                                                         

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii               Studenckie Koło Żywienia Człowieka             Studenckie Koło Naukowe Dietetyków
  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego        Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego     Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego