Podręcznik „Żywienie w chorobach nowotworowych” przeznaczony dla lekarzy zajmujących się leczeniem chorych na nowotwory

Polecamy uwadze lekarzy zajmujących się leczeniem pacjentów dotkniętych chorobami nowotworowymi, podręcznik „Żywienie w chorobach nowotworowych” wydany w 2020 roku przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie pod patronatem Magnificencji Rektorów: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, pod redakcją naukową: prof. Andrzeja W. Szawłowskiego, prof. Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej, prof. Piotra Paluszkiewicza oraz prof. Macieja Słodkowskiego.

Publikacja rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego przeznaczona jest dla wszystkich lekarzy, którzy ukierunkowali swoje zawodowe zainteresowania na leczenie chorych na nowotwory, a szczególnie chirurgom ogólnym, onkologicznym, radioterapeutom, onkologom klinicznym i gastroenterologom. Jak czytamy w przedmowie: „W polskiej medycznej literaturze brak było dzieła, które w sposób kompleksowy w świetle aktualnego stanu wiedzy, omówiłoby wszystkie problemy dotyczące odżywiania chorych na nowotwory. Przygotowany podręcznik ma dwa główne działy: żywienie jako czynnik przyczynowy i profilaktyczny powstawania nowotworów  oraz żywienie jako czynnik leczniczy w onkologii.”

Specjalny egzemplarz tej pozycji naukowej został przekazany przez autorów na ręce JM Rektora prof. Zbigniewa Gacionga podczas spotkania, które odbyło się na naszej uczelni 16 lutego br., podczas którego gościł w WUM nestor polskiego żywienia klinicznego, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologii i Żywienia WUM prof. Brunon Szczygieł. Rektor prof. Zbigniew Gaciong przekazał otrzymany egzemplarz tej ważnej publikacji do Biblioteki Uczelnianej WUM, aby służył całej społeczności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 
Fot. Dział Fotomedyczny WUM

Spotkanie w sprawie publikacji „Żywienie w chorobach nowotworowych”

BIiP: 24.02.21