Prawidłowa masa ciała    
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już w 1997 r. uznała otyłość za przewlekłą chorobę związaną z niewłaściwym stylem życia. Według  wyników  Europejskiego  Ankietowego  Badania  Zdrowia  (EHIS)  przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny pod koniec 2014 r.[1] ponad 62% ogółu mężczyzn w Polsce ważyło zbyt dużo (44% miało nadwagę, a 18% zaliczono do grupy ludzi otyłych). Populacja dorosłych kobiet z nadwagą lub otyłych także się zwiększyła – o 1 pkt procentowy w porównaniu z 2009 r. Prawie 46% ogółu dorosłych kobiet ważyło zbyt dużo (30% miało nadwagę, a blisko 16% stanowiły kobiety otyłe). Podsumowując - ponad połowa dorosłych i co ósme dziecko w Polsce są otyłe lub mają nadwagę.

Nadwaga i otyłość nie są tylko problemami natury estetycznej, lecz stanowią ważny czynnik ryzyka rozwoju wielu chorób np. nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2., zespołu metabolicznego, zaburzeń hormonalnych, problemów z kręgosłupem, stawami, jak również pewnej grupy chorób nowotworowych. Każdy nadprogramowy kilogram masy ciała podwyższa ryzyko podwyższenia cholesterolu, ciśnienia tętniczego czy uszkodzenia naczyń krwionośnych.

Utrzymanie prawidłowej masy ciała pozwala w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko zachorowania na raka. Jest to drugi po paleniu tytoniu najważniejszy czynnik ryzyka nowotworów. [2] Badania naukowe dowodzą, że ryzyko rozwoju raka rośnie proporcjonalnie wraz ze wzrostem ilości tłuszczu w organizmie. [3][1] GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2014r., Warszawa 2016
[2] „12 sposobów na zdrowie. Europejski kodeks walki z rakiem IV edycja”, 2017
[3] tamże