Aktualności

Zapraszamy na zajęcia w ramach II edycji "Zajęć terapeutycznych dla dzieci w wodzie prowadzonych metodą Hallwicka"

Przypominamy o zaproszeniu Fundacji Rozwoju WUM i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na II edycję projektu „Zajęcia terapeutyczne dla dzieci prowadzone w wodzie metodą Halliwick”, dedykowane dzieciom ze schorzeniami, takimi jak: Zespół Downa, ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, MPD i innymi chorobami nerwowymi oraz nerwowo-mięśniowymi.

Zajęcia prowadzone metodą Halliwick odbywają się w grupach, ale każde dziecko ma swojego indywidualnego instruktora, co sprzyja dostosowaniu poziomu trudności i tempa pracy do możliwości pływającego. W terapii wykorzystywane są różne formy aktywności w wodzie, przede wszystkim zabawy i gry, mające na celu przystosowanie psychiczne do środowiska wodnego, naukę kontroli oddechu, zachowania równowagi, a także swobodnego poruszania się w wodzie.

Miejsce zajęć: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM, ul.  ks. Trojdena 2c
Liczba zajęć: 12
Czas trwania zajęć: 60 minut (w tym 45 minut w wodzie)
Liczba miejsc: 12 dzieci
Terminy zajęć:
- w każdą sobotę od 16.02.2019 do 18.05.2019 (z wyłączeniem 20.04.2019 oraz 4.05.2019)
- w godzinach 7:30-8:15 lub 8:15-9:00 (przydział do grupy zostanie ustalony w terminie późniejszym i będzie się odbywał w oparciu min. o wiek uczestników)
Koszt zajęć: 720 zł za 12 zajęć
Koordynator projektu: Elwira Piechnik

Zgłoszenia do 07.02.2019 r. na dres: epiechnik@gmail.com


Szczegóły:http://fundacjarozwojuwum.pl/podsumowanie-projektu-zajecia-terapeutyczne-dla-dzieci-prowadzone-w-wodzie-metoda-halliwick/

Zapraszamy na Dzień Drzwi Otwartych organizowany przez naszą uczelnię w ramach XIX Światowego Dnia Walki z Rakiem

2 lutego br. w godz. 10.00-15.00 na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  (w siedzibie Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Żwirki i Wigury 63 A, wejście od ul. Pawińskiego) pracownicy i studenci Uczelni będą m.in. udzielać porad onkologicznych, wykonywać podstawowe badania oraz rozpowszechniać materiały informacyjne.


Program wydarzenia obejmuje:
- porady żywieniowe w zakresie prewencji przeciwnowotworowej,
-  przeprowadzanie analizy składu ciała z omówieniem wyników i propozycją modyfikacji diety,
-  porady w zakresie prawidłowego odżywiania i nawyków żywieniowych,
-  udzielanie wskazówek odnośnie przygotowywania zdrowych posiłków,
-  popularyzację wiedzy dotyczącej wpływu ekspozycji ciała na słońce,
-  porady dotyczące ochrony przeciwsłonecznej,
-  promocję Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem „12 sposobów na zdrowie”,
-  profilaktykę antynikotynową – dokonywanie pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu (badanie smokolizerem),
-  porady w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia.

 

BIiP: 30.01.2018

GIS ostrzega przed spożyciem soku z cytryny i limonki marki Piacelli

Główny Inspektorat Sanitarny wydał publiczne ostrzeżenie dotyczące wycofania koncentratów soku z cytryny i limonki marki Piacelli. GIS wskazał, że w próbkach produktu badanego przez władze niemieckie stwierdzono obecność dwutlenku siarki, który nie jest deklarowany w oznakowaniu koncentratów soku z cytryny
i limonki marki Piacelli. Dwutlenek siarki jest substancją alergenną, która musi być deklarowana w oznakowaniu produktu, gdy jej stężenie przekracza 10 mg/kg lub 10 mg/l. Jak poinformowano, osoby uczulone na dwutlenek siarki i siarczyny nie powinny spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów.

Chodzi o produkty o datach minimalnej trwałości od 14 lipca 2020 r. do 17 grudnia 2020 r. o nazwie:

0081821 Citrilemon koncentrat soku z cytryny 200ml (EAN: 9002859018800)

0083324 Citrilemon koncentrat soku z cytryny 1L (EAN: 9002859042744)

0082981 Citrigreen koncentrat soku z limonki 200ml (EAN: 9002859026270)

0092540 Citrigreen koncentrat soku z limonki 1L (EAN: 9002859101533)

BIiP: 24.01.2018

Strony