Ograniczenie spożycia alkoholu    

Ograniczenie spożywania alkoholu, obok rezygnacji z innych używek typu palenia papierosów, przyjmowania narkotyków czy dopalaczy stanowi istotny czynnik zdrowego stylu życia. Jednakże statystyki pokazują, że rośnie liczba Polaków nadużywających alkoholu. Według danych Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nadmiernie i szkodliwie alkohol pije ponad 3 miliony Polaków.[1]

Przypomnijmy jak polskie prawo definiuje stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Stan po użyciu alkoholu – jest wtedy, gdy stężenie we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub rejestruje się obecność alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3, zaś stan nietrzeźwości, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila lub rejestruje się obecność alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie powyżej 0,25 mg w 1 dm3.[2]

Musimy pamiętać, że picie alkoholu zwiększa ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby, jelita grubego i piersi. Picie każdej, nawet niewielkiej ilości alkoholu zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Im więcej spożywa się alkoholu, tym większe ryzyko to ze sobą niesie, dlatego więc zalecane jest ograniczenie spożywania alkoholu, a najlepiej zachowanie abstynencji. [3]

Wniosek - zastanówmy się jak często przekraczamy 0,5 promila, czyli jestesmy w stanie nietrzeźwości? Czy zdajemy sobie sprawę co dzieje się z alkoholem
w naszym ciele i jaki ma wpływ na nasz organizm? 

     Kilka faktów:    

- wchłanianie alkoholu przez organizm rozpoczyna się natychmiast po jego spożyciu
- największe stężenie alkoholu występuje w ślinie, moczu, krwi, żółci i płynie mózgowo-rdzeniowym
- po upływie 1-1,5 godziny mamy największe stężenie alkoholu we krwi
- metabolizowanie/trawienie alkoholu przebiega wolniej niż jego wchłanianie
- działanie alkoholu na organizm zależy od spożytej dawki, lecz już niewielka jego ilość wpływa na zmianę naszego zachowania         


  

              


         


[1] Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, www.parpa.pl
[2] Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r. (z późniejszymi zmianami)
[3] „12 sposobów na zdrowie. Europejski kodeks walki z rakiem IV edycja”, 2017